معرفی

به نام خدا

شرکت پتروپخش پارس با اهداف فعالیت های بنیادی در زمینه صادرات و واردات فرآورده های نفتی و مشتقات پتروشیمی و انواع پلمیرها فعالیت داشته و با توجه به موضوع فعالیت گردش تجاری و بازرگانی خویش را از گستره ایران زمین به خارج از کشور من جمله کشورهای همسایه به آسیای میانی و ... بسط داده است. عنایت به دامنه فعالیت های تجاری این شرکت موضوعات بازرگانی و اقتصادی  است.با توجه به هییت مدیره فعال قوی و با دستاورد های پژوهش های بازرگانی و شناخت کشورهای هدف می تواند واسطه بین شرکت های تولیدی داخلی و خارج از کشور در عوض تامین کالاهای مصرفی و واسطه ای و حتی سرمایه ای باشد.